Kdy potřebujete úřední překlad a jak si jej zajistit?

20. duben 2016  PR   Finance  1023 zobrazení  473 slov

PR. Ani s dobrou znalostí cizího jazyka není vždy možné si přeložit všechny texty. Pokud například potřebujete přeložit rodný list z důvodu, že se ženíte v cizině, je lepší si nechat zajistit odborný, respektive úřední překlad. Ten se ale uplatní i v mnoha dalších případech.

Zdroj: pixabay.comZdroj: pixabay.com

Co je úřední překlad?

Úřední překlady, někdy také nazývané jako soudní, jsou formou překladů, které musejí splňovat určitá kritéria, aby jej mohly dané úřady posléze uznat. Konkrétně v případě soudních překladů musí být provedené soudně jmenovanými překladateli, nemůže je tak provést jen tak někdo. Dále musejí mít potvrzení a razítka, která dokazují, že se skutečně jedná o úřední formy překladu do cizího jazyka.

Kdy jej budete nejčastěji potřebovat?

Jistě vás zajímají konkrétní situace, kdy se úřední překlady využívají a běžné laické se nedoporučují, ba dokonce ani nejsou možné. Nejčastěji je během svého života potřebujete v okamžiku, kdy komunikujete s úřady cizích zemí. V tom případě například musíte mít úřední překlad rodného listu, vysokoškolského diplomu, ale i živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku (ve chvíli, kdy hodláte podnikat v zahraničí).

Dále se vyplatí mít úřední překlady obchodních smluv, plné moci, ale také pravomocných rozsudků tuzemských soudů, pokud se například odvoláváte na vyšší instance u některého z evropských soudů.

Jak vidno, situací, kdy jsou úřední překlady zapotřebí, je celá řada. A to výše uvedený výčet zdaleka není kompletní. Běžně se tato forma překladů používá ve veřejné správně, kdy se překládají do (případně z-) cizích jazyků právní normy, smlouvy a soudní rozhodnutí.

Využijte služeb specializované překladatelské agentury

Pokud si chcete nechat udělat úřední překlad ze své vůle, je nutné si k tomu najít kvalitní specializovanou firmu. V České republice působí překladatelská agentura Presto, která spolupracuje i s Úřadem vlády ČR a několika dalšími státními institucemi. Překládá do mnoha světových jazyků, nejčastěji samozřejmě do angličtiny a němčiny, které jsou v našich končinách nejvyužívanější. Na základě konkrétní poptávky vám vytvoří cenovou kalkulaci. O ni můžete požádat online přímo prostřednictvím webu presto.cz.


Reklama

Autor: PRHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil