Česká pojišťovna zdražuje pojištění staveb u starých pojistek

25. září 2011  PR   Pojištění  1909 zobrazení  228 slov

Česká pojišťovna se rozhodla zdražit pojištění staveb. Nyní obesílá klienty starých pojistek kvůli aktualizaci výše pojistněho a limitů plnění.

Česká pojišťovna zdražuje pojištění staveb u starých pojistekČeská pojišťovna zdražuje pojištění staveb u starých pojistek

V současné době probíhá úprava pojistných smluv pojištění staveb sjednaných v devadesátých letech minulého století nebo ještě dříve. Česká pojišťovna tak reaguje na situaci na trhu, kde dochází k celé řadě změn - jako je nárůst počtu a rozsahu živelních kalamit v posledních letech.

Reklama

Živelné pohromy mají zásadní vliv na výši škod a tím i očekávané pojistné plnění. To je nutné promítnout do úpravy výše pojistného.

Pokud klient České pojišťovny s navrženou úpravou smlouvy nesouhlasí, může ji odmítnout, smlouvu vypovědět a ta tímto zanikne.

Podle České pojišťovny se jedná o smlouvy sjednané v době, kdy ke sjednání smlouvy nebylo třeba definovat pojistnou částku či pojistný limit. U těchto smluv se tedy aktualizace pojistné částky neřeší, neboť žádná nebyla stanovena.

U dnes sjednávaných smluv je naopak vždy nutné stanovit pojistnou částku či limit plnění, které je zapotřebí pravidelně aktualizovat (např. po rekonstrukci nemovitosti, která zvýšila její hodnotu), aby nedošlo k možnému krácení pojistného plnění v důsledku tzv. podpojištění.


Reklama

Autor: PRHodnocení

Zatím nikdo nehodnotil