ČSOB Pojišťovna zavádí nové pojištění odpovědnosti

29. září 2011  PR   Pojištění  2375 zobrazení  283 slov

ČSOB Pojišťovna vychází vstříc trendu vzrůstajících pojistných plnění z pojištění odpovědnosti občanů. Nový produkt se vztahuje na škody vzniklé v běžném životě i při výkonu povolání.

ČSOB Pojišťovna zavádí nové pojištění odpovědnostiČSOB Pojišťovna zavádí nové pojištění odpovědnosti

ČSOB Pojišťovna od 1. října 2011 zavádí nové pojištění Naše odpovědnost. To se vztahuje na škody vzniklé v běžném životě i při výkonu povolání.

Reklama

Nové pojištění Naše odpovědnost od ČSOB Pojišťovny je určeno pro všechny, kteří chtějí mít jistotu, že pokud někomu způsobí škodu, nebudou ji muset uhradit z vlastní kapsy. Pojištění se skládá z pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Oba tyto typy pojištění lze sjednat společně v jedné smlouvě nebo samostatně.

Pojištění odpovědnosti za škodu občana se vztahuje nejen na škody na zdraví, na věci a na následné finanční škody, které zaviní v občanském životě sám pojištěný, a to včetně škod vyplývajících z držby budovy, stavby nebo bytu, ale i na škody, jež způsobí příslušníci jeho domácnosti nebo jejich domácí zvířata.

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání se rovněž vztahuje na škody na zdraví, majetku a finanční škody, za něž pojištěný odpovídá svému zaměstnavateli v rámci tzv. obecné odpovědnosti a které po něm jeho zaměstnavatel může žádat nahradit až do výše 4,5násobku jeho průměrného měsíčního příjmu.


Reklama

Autor: PRHodnocení

Hodnocení: 1 hvězdiček / Hodnoceno: 1x